top of page

BELANGRIJK (graag even doornemen):

Info over de behandeling
Huisregels

Openingstijden

Bel voor een afspraak één van bovenstaande nummers.

Bereikbaarheid/Toegankelijkheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar op het nummer 0117-450626. U wordt dan geholpen door de balieassistent(e). Daarbuiten en in het weekend staat het antwoordapparaat aan. U wordt hierin bij nood ook doorverwezen naar ons mobiel nummer.
De praktijk is eveneens toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur op voorhand af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8u30 en 10u, zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. Indien de praktijk gesloten is, hoort u op het antwoordapparaat op het einde van het bericht ons mobiele noodnummer.

 

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.

 

Privacyregeling en geheimhouding
Patiënteninformatie wordt niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing).

Klantentevredenheid

Wij meten met regelmaat de klantentevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de tandarts.

Betalingsvoorwaarden

Uw nota moet binnen de 30 dagen vergoed zijn. Indien deze niet overgemaakt is, ontvangt u een eerste en indien nodig een tweede herinnering. Indien u in gebreke blijft, worden de nota’s overgemaakt aan het incassobureau.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw tandarts en denkt dat de tandarts aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) of de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) en om bemiddeling vragen.

Met vriendelijke groet,

Het Orthoteam!

bottom of page